CÔNG TY TNHH MTV NHTBAL NAM TRƯỜNG GIANG
Dịch vụ hoàn hảo - Giá cả phải chăng

Hệ thống làm lạnh

Vai trò, vị trí  và phân loại  thiết bị  bay hơi

Vai trò, vị trí và phân loại thiết bị bay hơi

5/10/2014 9:52:32 AM

1. Vai trò, vị trí của  thiết bị bay hơi

Thiết b bay i nhiệm v hoái  gas bão hoà ẩm sau tiết lưu

đồng thời m lạnh môi trường cần làm lạnh.  Như vậy cùng vi thiết

b ngưng t, máy nén thiết b tiết u, thiết bị bay hơi mt trong

những thiết b quan trng nhất không th thiếu đưc trong các h

thng lạnh. Quá trình làm việc ca thiết bị bay hơi ảnh hưng đến

thời gian hiệu qu m lạnh.  Đó mc đích chính ca h thng

lạnh. vy, toàn bộ trang thiết b h thống tt đến đâu nhưng

thiết b bay i làm việc kém hiệu qu thì tất cả trở nên vô ích.

Khi  quá trình trao đổi nhiệt thiết b bay i kém  thì thi gian m lạnh tăng, nhiệt đ phòng không đảm bảo yêu cầu, trong mt số trưng hp do không bay hơi hết lng trong dàn lạnh dẫn ti  máy nén có th  hút ẩm v  gây ngp lng.

Ngưc lại, khi  thiết bị bay hơi diện tích quá lớn so vi yêu cầu, thì  chi phí đu cao đng thi còn làm cho đ quá  nhiệt i ra thiết b ln. Khi  đ quá nhiệt ln thì nhiệt đ cuối quá trình nén cao, tăng công suất nén.

Lựa chọn thiết bị bay hơi  da trên nhiều yếu tố như hiệu qulàm việc, đặc điểm và tính chất sản phẩm cần làm lạnh.


 2. Phân loại thiết bị bay hơi

 Thiết b bay hơi s dng trong các h thng lnh rất đa dng. Tu

thuc vào mc đích s dng khác nhau mà nên chọn loại dàn cho

thích hp. nhiu cách phân  loại thiết b bay i.

 - Theo môi trường cn làm lnh:

+ Bình bayi,  được s dng đ m lạnh chất lng như nưc, nưc muối, glycol vv..

+ Dàn lạnh không khí, đưc sdụng đm lạnh không khí.

+ Dàn lạnh kiểu tấm, có thể s dng làm lạnh không khí, chất lng hoặc sản phẩm dạng đặc. d như các tm lc trong tủ đông tiếp xúc, trng làm đá trong tđá vảy vv…

+ Dàn làm lạnh chất lng: dàn lạnh xương cá, panen trong các hệ thng lạnh máy đá cây.

- Theo mc độ cha dịch trong dàn lạnh:

Dàn lạnh kiểu ngp lng hoặc không ngp lng.

Ngoài ra ngưi ta còn phân loại theo tính chất kín hở ca môi trưng m lạnh

 

Đối tác


  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text
© 2017 CÔNG TY TNHH MTV NHTBAL NAM TRƯỜNG GIANG
Thiết kế website bởi WEBXAULA