CÔNG TY TNHH MTV NHTBAL NAM TRƯỜNG GIANG
Dịch vụ hoàn hảo - Giá cả phải chăng

Hệ thống làm lạnh

Thiết bị  bay hơi làm lạnh không khí

Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí

5/10/2014 10:03:55 AM

  Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí bao gồm:

1. Dàn lạnh đối lưu t nhiên

Dàn lạnh đi lưu tự nhiên không dùng quạt được s dng để m lạnh không khí trong các bung lnh.  Dàn có thể đưc lắp đặt áp trần hoặc áp tường, ng trao đổi nhiệt ng thép trơn hoặc ng có cánh bên ngoài. Cánh tản nhiệt s dng là cánh thẳng hoặc cánh xon.

Đi vi dàn ng trơn thường dùng ng thép Φ57x3,5, bưc ng từ 180÷300mm. Dàn ng h s truyền nhiệt khong k=7÷10 W/m2.K

Đi với dàn ng cánh ca Nga đưc m t các ng trao

đi nhiệt Φ38x3, cánh tản nhiệt dng xoắn thép dày

0,8÷1,0mm,  chiều rng thép 45mm, c cánh khong

20÷30mm.  Hệ s truyền nhiệt tính theo diện tích mặt ngoài

cánh đối vi dàn áp tường k=3÷4,5 W/m2.K dàn áp

trần k =4÷5,5 W/m2.K . Nhưc điểm ca dàn lạnh đối lưu

tự nhiên hiệu qu trao đi nhiệt thp, nên thc tế ít sdng

2. Dàn lạnh đối lưu cưỡng bức

 Dàn lạnh đi lưu không khí cưỡng bc đưc s dụng rất rng rãi

trong các hệ thống lạnh đ m lạnh không khí   như trong các

kho lạnh,  thiết bị cấp đông, trong điều hoà không khí vv…

Dàn lạnh đi lưu cưỡng bức có 02 loại : Loi ng đng và ng sắt. Thường các dàn lạnh đều đưc làm cánh  nhôm hoặc cánh sắt. Dàn lạnh v bao bc,  lng quat, ng khuyếch tán gió, khay hứng c ngưng. Việc x nưc ngưng có th s dng bằng nhiều phương pháp, nhưng ph biến nhất là dùng điện trở xbăng.Dàn lạnh ng trơn NH3  k = 35÷43 W/m2.K.  Đi  với dàn lnh frêôn k = 12 W/m2.K

Dàn  lạnh s dng trong các kho lnh có cấu tạo  với chiều rng khá ln, trải dài  theo chiều rng kho lạnh.

 

Mi dàn t 1÷6 quạt, các dàn lạnh đặt phía trưc mi dàn,

 

hút không khí chuyển động qua các dàn. Dàn lnh có

 

bước cánh t 3÷8 mm, tu thuộc mc đ thoát ẩm ca các sản

phẩm trong kho. Vỏ bao che ca dàn lạnh là tôn mkm, phía

i có máng hng nưc ngưng. Máng hng nưc nghiêng về

phía sau đ c ngưng chảy kệt, tránh đng nưc trong

máng, c đng thđóng băng  làm tắc đường thoát

c.   Dàn gồm nhiều cm ng đc lập song song dc

theo chiều cao ca dàn, vậy tng các búp phân phi ga

ga để phân b dịch lng đu cho các cm.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7-7: Dàn lạnh đi lưu cưỡng bức

 

 

Mi dàn t 1÷6 quạt, các dàn lạnh đặt phía trưc mi dàn, hút không khí chuyển động qua các dàn. Dàn lnh có bước cánh t 3÷8

mm, tu thuộc mc đ thoát ẩm ca các sản phẩm trong kho. Vỏ bao

che ca dàn lạnh là tôn mkm, phía i có máng hng nưc ngưng. Máng hng nưc nghiêng về phía sau đ c ngưng chảy kệt, tránh đng nưc trong máng, c đng thđóng băng  làm tắc đường thoát c.   Dàn gồm nhiều cm ng đc lập song song dc theo chiều cao ca dàn, vậy tng các búp phân phi ga ga để phân b dịch lng đu cho các cm.


 

1- Quạt dàn lạnh; 2- ng môi chất vào, ra; 3- Hp đu dây; 4- ng xả

nưc ngưng;

5- Máng nưc ngưng; 6- Bách treo

Hình 7-8: Dàn lạnh trong các kho lạnh

 

Đối tác


  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text
© 2017 CÔNG TY TNHH MTV NHTBAL NAM TRƯỜNG GIANG
Thiết kế website bởi WEBXAULA